03 Желт 2022
Страницы KZ Детская школа искусств

Мектеп жарғысы

Әкімдіктің

2021 жылғы 5 қаңтардағы

№ 6 қаулысымен

бекітілген

 

Қостанай облысы әкімдігі  білім басқармасының

«Бейімбет Майлин ауданы білім бөлімінің балалар өнер мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

жарғысы

 

 

1 тарау. Жалпы ережелер

 

 1. Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Бейімбет Майлин ауданы білім бөлімінің балалар өнер мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – мемлекеттік мекеме) функцияларын жүзеге асыру үшін мекеменің ұйымдық құқықтық нысанында құрылған, заңды тұлға мәртебесіне ие коммерциялық емес ұйым болып табылады.
 2. Мемлекеттік мекеменің түрі: коммуналдық.
 3. Мемлекеттік мекеме Қостанай облысы әкімдігінің «Бейімбет Майлин ауданының мемлекеттік білім беру мекемелерін қайта атау туралы» 2021 жылғы 5 қаңтардағы № 6 қаулысымен қайта аталды.
 4. Мемлекеттік мекеменің құрылтайшысы Қостанай облысының әкімдігі болып табылады.
 5. Мемлекеттік мекемеге байланысты мемлекеттік мекеменің мүлкіне қатысты құқық субъектісінің функцияларын жүзеге асыратын орган «Қостанай облысының әкімдігі (бұдан әрі – жергілікті атқарушы орган) болып табылады.
 6. Мемлекеттік мекеменің атауы: Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Бейімбет Майлин ауданы білім бөлімінің балалар өнер мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
 7. Мемлекеттік мекеменің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 111700, Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Әйет ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 51 үй.

 

 

2 тарау. Мемлекеттік мекеменің заңды мәртебесі

 

 1. Мемлекеттік мекеменің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес балансы, банктерде шоттары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген және мемлекеттік мекеменің атауы бар бланкілері, мөрлері болады.
 2. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік мекеме басқа заңды тұлғаны құра алмайды, сондай-ақ оның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды.
 3. Мемлекеттік мекеме өз міндеттемелері бойынша өз билігіндегі ақшамен жауап береді. Мемлекеттік мекемеде ақша жеткіліксіз болған кезде оның міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасы немесе әкімшілік-аумақтық бөлініс тиісті бюджет қаражатымен субсидиарлық жауаптылықта болады.
 4. Мемлекеттік мекеменің азаматтық-құқықтық мәмілелері, олардың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде міндетті тіркелгеннен кейін, күшіне енеді.

 

 

3 тарау. Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні мен мақсаты

 

 1. Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні балаларға арналған қосымша білім беру саласындағы білім беру бағдарламаларын іске асыру болып табылады.
 2. Мемлекеттік мекеме қызметінің мақсаты білім алушылардың, оның ішінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалардың жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің мүдделерінде білім және мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады.
 3. Мемлекеттік мекеменің міндеттері:

1) жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде жеке тұлғаны  қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға бағытталған сапалы қосымша білім алу үшін жағдайлар жасау;

2) шығармашылық, рухани, дене мүмкіндіктерін дамыту, олардың қабілеттерін іске асыру;

3) адамгершілік, салауатты өмір салты, экологиялық мәдениет негіздерін қалыптастыру;

4) азаматтыққа және патриотизмге, өз Отанына деген сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздер мен мемлекеттік тілді, халық дәстүрлерін құрметтеуге тәрбиелеу;

5) бос уақытты мазмұнды ұйымдастыру болып табылады.

 1. Мемлекеттік мекеме өз мақсаттарына қол жеткізу үшін мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) музыкалық сыныптар;

2) хореография;

3) көркем-бейнелеу сыныптары;

4) «Эстетикалық тәрбие» тобы;

5) техникалық « Цифрлық технологиялар кабинеті»;

6) дене шынықтыру даярлығы бойынша балалар-жасөспірімдер клубы  (ДШБЖК);

7) жас туристер, экологтар және өлкетанушылар станциясы.

 1. Мемлекеттік мекеменің ережеде бекітілген оның қызметінің мәні мен мақсаттарына сай келмейтін қызметті жүзеге асыруына, сондай-ақ мәмілелер жасауына тыйым салынады.
 2. Мемлекеттік мекеменің Қазақстан Республикасының заңдарында немесе құрылтай құжаттарында белгілі бір шек қойылған қызмет мақсаттарына қайшы не басшының жарғылық құзыретін бұза отырып жасаған, осы Ережеге сәйкес келмейтін мәмілесін тиісті саланың уәкілетті органы (жергілікті атқарушы орган) немесе Мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган не прокурор жарамсыз деп тануы мүмкін.

 

 

4 тарау. Мемлекеттік мекемені басқару

 

 1. Мемлекеттік мекемені жалпы басқаруды Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Бейімбет Майлин ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – білім беру бөлімі) жүзеге асырады.
 2. Жергілікті атқарушы орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды жүзеге асырады:
 • 1мемлекеттік мекемеге мүлікті бекітіп береді;
 • мемлекеттік мекеменің жарғысын, оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді;
 • мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім қабылдайды;
 • өзіне осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасымен жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады;
 1. Білім бөлімі:

1) мемлекеттік мекеменің қаржыландыру жоспарын бекітеді;

2) мемлекеттік мекеме мүлкінің сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

3) мемлекеттік мекеменің басқару органдарының құрылымын, қалыптастыру тәртібін және өкілеттік мерзімін, мемлекеттік мекеменің шешімдер қабылдау тәртібін белгілейді.

4) мемлекеттік мекеме басшысының құқықтарын, міндеттерін және жауапкершілігін, оны атқаратын қызметінен босатудың негіздерін белгілейді;

5) мемлекеттік мекеменің құрылымы мен шекті штат санын бекітеді;

6) жылдық қаржылық есептілікті бекітеді;

7) мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға, мемлекеттік мекемеге берілген немесе өзінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде олар сатып алған мүлікті алып қоюға немесе қайта бөлуге жазбаша келісімін береді;

8) оған осы жарғыменжәне Қазақстан Республикасының заңнамасыменжүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

21.Мемлекеттік мекеме басшысы Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделмеген жағдайларды қоспағанда, білім бөлімімен қызметке конкурстық негізде тағайындайды және қызметтен босатылады.

 1. Мемлекеттік мекеменің басшысы мемлекеттік мекеме жұмысын ұйымдастырады және басшылық етеді, білім бөліміне тікелей бағынады және мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттер мен олардың өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауапты болады.
 2. Мемлекеттік мекеменің басшысы білім бөлімінің келсімімен бас бухгалтерді қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
 3. Мемлекеттік мекеменің басшысы дара басшылық қағидаттарында әрекет етеді және мемлекеттік мекеме қызметінің мәселелерін Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын және Жарғыға сәйкес дербес шешеді.
 4. Мемлекеттік мекеме басшысының мемлекеттік мекемемен жарғылық емес қызметті жүзеге асыруға бағытталған әрекеті еңбек міндеттемелерін бұзу болып табылып, тәртіптік және материалдық жауапкершілікке әкеледі.
 5. Мемлекеттік мекеменің қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік мекеменің басшысы:

1) мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2) мемлекеттік органдарда, өзге де ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүдделерін білдіреді;

3) шарттар жасасады;

4) сенімхаттар береді;

5) мемлекеттік мекеменің іссапарлар, тағылымдамалар, қызметкерлерді Қазақстандық және шетелдік оқу орталықтарында оқыту және қызметкерлердің біліктілігін арттырудың өзге де түрлері жөніндегі тәртібі мен жоспарларын бекітеді;

6) банк шоттарын ашады;

7) барлық қызметкерлер үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

8) жергілікті атқарушы орган тағайындайтын қызметкерлерден басқа, мемлекеттік мекеменің қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік мекеме қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады;

10) өз орынбасарының (орынбасарларының) және мемлекеттік мекеменің өзге де басшы қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттік аясын айқындайды;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және жергілікті атқарушы органмен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

 

 • тарау. Іске асырылатын білім беру бағдарламаларының тізбесі

 

 1. Мемлекеттік мекемеде білім алушылардың білім беру және мәдени қажеттіліктерін жан-жақты қанағаттандыру мақсатында балаларға арналған қосымша білім берудің білім беру бағдарламалары іске асырылады.
 2. Балаларға арналған қосымша білім берудің білім беру бағдарламалары білім алушылардың жеке өзін-өзі айқындауын, шығармашылығын дамыту, олардың қабілеттерін іске асыру, қоғамдағы өмірге бейімделу, азаматтық өзіндік сана-сезімін, жалпы мәдениетін, салауатты өмір салтын қалыптастыру, бос уақытты мазмұнды ұйымдастыру үшін жағдай жасауды көздейді.
 3. Балаларға арналған қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

 

 

6 тарау. Мемлекеттік мекемеге балаларды қабылдау тәртібі

 

 1. Қабылдау тәртібі республиканың білім беру саласындағы орталық атқарушы органы бекіткен «Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына сәйкес айқындалады.
 2. Білім алушылар қатарына қабылдау мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығымен жүргізіледі.
 3. Оқуға түсу үшін білім алушылармен әр түрлі өнер (музыкалық, бейнелеу, хореографиялық, театр) саласындағы балалардың қабілеттерін дамыту деңгейін анықтау мақсатында әңгімелесу жүргізіледі.
 4. Білім алушыларды хореографиялық бөлімшелерге қабылдау кезінде баланың денсаулық жағдайы туралы медициналық қорытынды қажет.
 5. Балаларды қабылдау кезінде мемлекеттік мекеме балаларды және олардың ата-аналарын немесе заңды өкілдерін Жарғымен және білім беру процесін ұйымдастыруды регламенттейтін басқа да құжаттармен таныстыруды қамтамасыз етеді.

 

 

 • тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру тәртібі (оның ішінде оқыту және тәрбиелеу тілі (тілдері), білім алушылардың, тәрбиеленушілердің сабақ режимі)

 

 1. Мемлекеттік мекеменің тіл саясаты Қазақстан Республикасының Конституциясына және «Тіл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
 2. Оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.
 3. Білім беру процесі білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары бойынша жүргізіледі.
 4. Мүгедек балалармен тұрғылықты жері бойынша жеке жұмыс жүргізіледі.
 5. Мемлекеттік мекеме «Білім туралы» заңда белгіленген шекте оқу-тәрбие процесін, кадрларды іріктеу мен орналастыруды, ғылыми, қаржы-шаруашылық және өзге де қызметті жүзеге асыруда дербес.

40.Мемлекеттік мекеме балалардың сұраныстарын, отбасының, білім беру ұйымдарының, қоғамдық ұйымдардың (оның ішінде балалар мен жасөспірімдер) қажеттіліктерін, өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерін, ұлттық-мәдени дәстүрлерді ескере отырып, қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын дербес әзірлейді.

 1. Мемлекеттік мекемедегі білім беру қызметін педагогтер, әдіскерлер, педагог-ұйымдастырушылар және оларға теңестірілген адамдар (бұдан әрі – педагогтер), тиісті бейіндегі мамандар жүзеге асырады.
 2. Сабақ кестесін білім алушылар үшін қолайлы режим жасауды, олардың жас ерекшеліктерін, ата-аналарының (өзге де заңды өкілдерінің) тілектерін ескере отырып, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган бекітетін білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес білім беру мекемесінің әкімшілігі жасайды және бекітеді.
 3. Білім беру процесі тәрбиеленушілердің денсаулық жағдайын ескере отырып жүзеге асырылады.

44.Мемлекеттік мекемеде қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын меңгеру қорытынды мемлекеттік аттестаттаумен аяқталады.

45.Оқудың толық курсын бітірген, мемлекеттік бітіру емтихандарын тапсырған білім алушылар белгіленген үлгідегі мектепті бітіргені туралы куәлік алады.

 1. Бірлестіктерде қосымша білім берудің білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың негізгі нысаны бір тақырыптық бағыттағы немесе кешенді, интеграцияланған бағдарламалар бойынша сабақ болып табылады. Қосымша білім беру бағдарламасының талаптарына байланысты сабақтар бүкіл оқу жылына, сондай-ақ қысқа мерзімге ұйымдастырылады.
 2. Сабақтар қосымша білім берудің білім беру бағдарламасына сәйкес топтар бойынша, жеке немесе бірлестіктің барлық құрамымен жүргізіледі.

48.Топтағы білім алушылар саны:

1) бағыттар бойынша: цифрлық технологиялар, (ДШБЖК), жас туристер, экологтар мен өлкетанушылар станциясы бірінші оқу жылындағы топтарда балалардың саны 10 – нан 15 – ке дейін,

2) екінші және келесі жылдары-8-ден 12-ге дейін,

3) эксперименттік және зерттеу топтары-6-дан 8-ге дейін болуы тиіс.

 1. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту кезінде топтың толымдылығы 6-дан 10 адамға дейін құрайды.
 2. Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды оқыту кезінде топтың толықтырылуы 3-тен 6 адамға дейін құрайды.
 3. Балаларға арналған қосымша білім беру ұйымы күнтізбелік жыл ішінде білім алушылармен оқу-тәрбие жұмысын, оның ішінде инклюзивті білім беру үшін жағдай жасай отырып ұйымдастырады.
 4. Оқу жылы 1 қыркүйектен басталады.
 5. Сабақтың ұзақтығы-40 минут.
 6. Мемлекеттік мекемедегі каникул мерзімі мен ұзақтығы жалпы білім беретін мектептердегі каникул мерзіміне сәйкес келеді.
 7. Жазғы кезеңде мемлекеттік мекеме білім алушылардың тұрақты және ауыспалы құрамымен арнайы кесте бойынша жұмыс істейді.
 8. Цифрлық технологиялар, ДШБЖК, жас туристер, экологтар мен өлкетанушылар станциясы бағыттарындағы топтардың сабақтары үшін бірінші оқу жылының апталық жүктемесі 4 академиялық сағат, екінші және одан кейінгі – 6 академиялық сағат, эксперименттік және зерттеу – 8 академиялық сағат көзделеді.
 9. Мектеп жасына дейінгі балалар үшін сабақтар аптасына 2 академиялық сағаттан аспайтын 25-35 минут ішінде өткізіледі.
 10. Музыкалық бөлімде топтағы білім алушылар саны:

1) дайындық - 8-10 адам;

2) «Сольфеджио», «Музыкалық әдебиет», «Ритмика» пәндері бойынша - 8-10 адам;

3) «Ұжымдық музыка ойнау» пәні бойынша: хорда – 12 адам, оркестрде және ұжымдық музыка ойнаудың басқа да нысандарында – 6-15 адам, ұжымдық музыка ойнаудың шағын топтық нысандарында – 2-5 адам.

 1. Өнер бөлімінде топтағы студенттер саны 8-15 адамды құрайды.
 2. Хореографиялық бөлімде топтарда оқитындар саны 8-20 адамды құрайды.
 3. Білім алушыларды сыныптан сыныпқа ауыстыру ҚР Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген Балалар музыка мектептерінің, балалар көркемөнер мектептерінің және балалар өнер мектептерінің үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларына сәйкес аттестаттау қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

62.Мемлекеттік мекемеде Саяси партиялар мен діни ұйымдардың (бірлестіктердің) ұйымдық құрылымдарын құруға және олардың қызметіне жол берілмейді.

63.Мемлекеттік мекеменің алқалы басқару нысандары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыс істейтін педагогикалық, қамқоршылық, әдістемелік кеңестер болып табылады.

 1. Білім беру процесінің қатысушылары балалар, педагогтар және білім алушылардың ата-аналары (өзге де заңды өкілдері) болып табылады.

 

 

8 тарау. Білім алушылардың білімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестациялау жүйесі, оларды өткізу нысандары мен тәртібі

 

 1. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау нысаны, тәртібі және кезеңділігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
 2. Қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларын меңгеру қорытынды мемлекеттік аттестациялаумен аяқталады.

 

 

9 тарау. Білім алушыларды, тәрбиеленушілерді шығарудың негіздері мен тәртібі

 

 1. Шығару туралы шешім төтенше шара ретінде қарастырылады.
 2. Білім алушыларды оқудан шығару мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығымен ресімделеді.

69.Шығару негіздері:

1) ата-аналарының (өзге де заңды өкілдерінің) өтініші (қалауы) бойынша);

2) педагогикалық кеңестің шешімі бойынша құқыққа қайшы әрекеттер жасағаны, білім алушылардың осы Жарғыны, ішкі тәртіп ережелерін өрескел бірнеше рет бұзғаны, дәлелді себепсіз бір айдан астам уақыт сабақты өткізгені үшін.

 

 

10 тарау. Ақылы қызметтер көрсетудің тізбесі мен тәртібі.

 

 1. Бюджет қаражаты есебінен білім алушылар мен тәрбиеленушілерге мемлекеттік мекеме көрсететін білім беру қызметтері тегін көрсетіледі.
 2. Мемлекеттік мекеме ақылы қызметтер көрсету туралы шарт жасай отырып, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарынан тыс мынадай тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) ақылы негізде беруге құқылы.:

1) білім беру бағдарламаларын іске асыру (балалар мен жасөспірімдер шығармашылығын, спорт, мәдениет және өнер саласындағы бейімділіктер мен мүдделерді дамыту, мамандардың біліктілігін арттыру););

2) оқу жоспары мен бағдарламалары бойынша бөлінген оқу уақытынан тыс пәндер ( пәндер және пәндер циклдері) бойынша жекелеген білім алушылармен қосымша сабақтар ұйымдастыру;

3) пәндер (пәндер және пәндер циклдері) бойынша білім алушылармен ғылым негіздерін тереңдетіп зерделеуді ұйымдастыру);

4) білім алушылар мен тәрбиеленушілер, педагогтар мен ересек тұрғындар арасында спорттық жарыстар, семинарлар, кеңестер, конференциялар, сондай-ақ оқу-әдістемелік әдебиеттерді әзірлеу және іске асыру бойынша түрлі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;;

5) музыкалық аспаптарды пайдалануға беру және Интернет-байланыстың қосымша қызметтерін ұсыну арқылы жүзеге асырылады;

6) жазғы демалысты ұйымдастыру, білім алушылар мен тәрбиеленушілерді, білім беру ұйымдарында өткізілетін түрлі іс-шараларға қатысушыларды тамақпен қамтамасыз ету;

7) ғылыми зерттеулер жүргізу;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген өзге де тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер).

 1. Мемлекеттік білім беру мекемесінің ақылы негізде ұсынылатын тауарларының (жұмыстары мен көрсетілетін қызметтерінің) бағалары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілуге жатады.
 2. Ақылы негізде қызмет көрсететін мемлекеттік мекеменің және білім алушының, оның ата-анасының және өзге де заңды өкілдерінің өзара қарым-қатынастары шартпен реттеледі.
 3. Білім алушы шарт жасасу кезінде оқудың барлық кезеңі үшін шығыстарды бір мезгілде төлеген жағдайда төлем сомасы оқу мерзімі аяқталғанға дейін өзгеріссіз болып табылады.
 4. Оқуға кезең-кезеңімен ақы төлеу кезінде жалақы өскен жағдайда және инфляция индексі ескеріле отырып, ақы төлеу сомасы жылына бір реттен асырмай өзгертілуі мүмкін.

 

 

11 тарау. Білім алушылармен, тәрбиеленушілермен және (немесе) олардың ата-аналарымен және өзге де заңды өкілдерімен қатынастарды ресімдеу тәртібі

 

 1. Мемлекеттік мекеменің білім алушылармен, олардың ата-аналарымен және өзге де заңды өкілдерімен өзара қарым-қатынасы білім беру қызметтерін көрсету туралы шартқа және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына, сондай-ақ «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес белгіленеді.
 2. Білім алушылар құқығы:

1) сапалы білім алу;

2) өз пікірін және сенімін еркін білдіру;

3) өзінің адамдық қадір-қасиетінің құрметтелуіне;

4) оқудағы және шығармашылық қызметтегі табыстары үшін көтермеленуге және сыйақы алуға құқылы

5) білім беру саласындағы заңнамалық актілерде айқындалған басқа да құқықтар жатады.

 1. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерді оқу процесінен алаңдатуға жол берілмейді.
 2. Білім алушылар міндетті:

1) білім, білік, практикалық дағдылар мен құзыреттерді меңгеруге, ішкі тәртіп ережелерін сақтауға, мемлекеттік мекеменің жарғысында және білім беру қызметін көрсету туралы шартта көзделген басқа да талаптарды орындауға міндетті;

2) өз денсаулығына қамқорлық жасауға, рухани және физикалық тұрғыдан өзін-өзі жетілдіруге ұмтылуға тиіс;

3) педагогтің ар-намысы мен қадір-қасиетін, олар білім алатын оқу орнының дәстүрлерін құрметтеуге; ;

4) білім беру саласындағы заңнамалық актілерде айқындалған басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

 1. Оқушылардың міндеттерін бұзғаны үшін оларға ішкі тәртіп ережелерінде және мемлекеттік мекеменің жарғысында көзделген тәртіптік ықпал ету шаралары не білім беру қызметтерін көрсету туралы шартта көзделген өзге де шаралар қолданылуы мүмкін.
 2. Кәмелетке толмаған балалардың ата-аналары мен өзге де заңды өкілдерінің:

1) баланың қалауын, жеке бейімділігі мен ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру ұйымдарын таңдауға міндетті;

2) мемлекеттік мекемеден өз балаларының үлгеріміне, мінез-құлқына және оқу жағдайларына қатысты ақпарат алуға құқылы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің кәмелетке толмаған балаларының құқықтары мен мүдделерін қорғауға міндетті;

4) білім беру саласындағы заңнамалық актілерде айқындалған басқа да құқықтар жатады.

 1. 82. Ата-аналар мен өзге де заңды өкілдер:

1) балалардың өмірі мен оқуы үшін салауатты және қауіпсіз жағдайлар жасауға, олардың зияткерлік және Дене күшінің дамуын, имандылық тұрғыдан қалыптасуын қамтамасыз етуге міндетті;

2) мемлекеттік мекемеге балаларды оқыту мен тәрбиелеуде көмек көрсету;

3) мемлекеттік мекеменің жарғысында айқындалған қағидаларды орындауға міндетті;

4) балалардың мемлекеттік мекемедегі сабақтарға қатысуын қамтамасыз етуге міндетті;

5) мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге;

6) білім беру саласындағы заңнамалық актілерде айқындалған басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

 1. Кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде педагог:

1) білім алушылар мен олардың ата-аналары немесе өзге де заңды өкілдері тарапынан мамандыққа құрметпен қарауға және тиісті мінез-құлыққа;

2) ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету және кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жағдайлар жасау болып табылады;

3) ғылыми, зерттеу, шығармашылық, эксперименттік қызметті жүзеге асыру, педагогикалық практикаға жаңа әдістемелер мен технологияларды енгізу;

4) бес жылда кемінде бір рет біліктілігін арттыруға міндетті;

5) үздіксіз кәсіптік дамыту және біліктілікті арттыру нысандарын таңдау;

6) кәсіби қызметтегі жетістіктері үшін көтермелеу болып табылады;

7) білім алушылар мен олардың ата-аналары немесе өзге де заңды өкілдері тарапынан ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге;

       8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтар жатады.

 1. Педагогтің құқықтарын жүзеге асыру басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға тиіс.
 2. Педагог міндетті:

1) өз қызметінде тиісті кәсіби құзыреттерді меңгеруге;

2) оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық қағидаттарын сақтауға, оқыту мен тәрбиелеудің сапасын қамтамасыз етуге міндетті;

3) өзінің кәсіби шеберлігін, зерттеу, зияткерлік және шығармашылық деңгейін үздіксіз жетілдіруге, оның ішінде кемінде бес жылда бір рет біліктілік санаты деңгейін арттыруға (растауға);

4) педагогикалық әдепті сақтауға міндетті;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен міндетті мерзімдік медициналық қарап-тексеруден өтуге міндетті;

6) білім алушылардың, тәрбиеленушілер мен олардың ата-аналарының немесе өзге де заңды өкілдерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге;

7) балаларды заңға, адамның және азаматтың құқықтарына, бостандықтарына, ата-аналарына, үлкендеріне, отбасылық, тарихи және мәдени құндылықтарға, мемлекеттік рәміздерге құрмет, жоғары адамгершілік, патриотизм, қоршаған ортаға ұқыпты қарау рухында тәрбиелеуге;

8) білім алушылар мен тәрбиеленушілердің өмірлік дағдыларын, құзыреттерін, дербестігін, шығармашылық қабілеттерін дамыту және саламатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру;

9) білім алушыларды оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-аналарға немесе өзге де заңды өкілдерге консультация беруге міндетті.

 1. Педагог білім беру процесін саяси үгіттеу, білім алушылар мен тәрбиеленушілерді саяси, діни немесе өзге де нанымдарды қабылдауға не олардан бас тартуға мәжбүрлеу үшін, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық немесе діни алауыздықты қоздыру үшін, азаматтардың әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни немесе тілдік тиесілілігі, діни немесе тілдік қатыстылығы, олардың дінге көзқарасы белгісі бойынша айрықшалығын, артықшылығын не кемдігін насихаттайтын үгіттеу үшін, оның ішінде білім алушыларға тарихи, ұлттық немесе діни наным-сенімдер туралы, сондай-ақ білім алушыларды Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін іс-әрекеттерге итермелеу.

 

 

12 тарау. Мемлекеттік мекеменің мүлкін құру тәртібі

 

 1. Мемлекеттік мекеменің мүлкін құны баланста көрсетілетін заңды тұлғаның активтері құрайды. Мемлекеттік мекеменің мүлкі мыналарға:

1) оған меншік иесі берген мүлікті;

2) өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда);

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

 1. Мемлекеттік мекеме өзіне бекітіліп берілген мүлікті және өзіне смета бойынша бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзге де тәсілмен билік етуге құқылы емес.
 2. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында мемлекеттік мекемеге кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған ақша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тиісті бюджетке есептелуге жатады.
 3. Мемлекеттік мекеменің қызметі жергілікті, республикалық бюджеттен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де көздерден қаржыландырылады.
 4. Мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізеді және есептілік ұсынады.
 5. Мемлекеттік мекеменің қаржы-шаруашылық қызметін тексеруді және тексеруді жергілікті атқарушы орган және өзге де мемлекеттік органдар өз құзыретіне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

 

13 тарау. Мемлекеттік мекеменің жұмыс тәртібі.

 

 1. Мемлекеттік мекеменің жұмыс тәртібі ішкі еңбек тәртібі қағидаларымен белгіленеді және Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуге тиіс.

94.Мемлекеттік мекеменің әкімшілігі мен еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынас Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес айқындалады.

 

14 тарау. Құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

 

 1. Мектептің құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша жүргізіледі және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аумақтық әділет органдарында мемлекеттік тіркеу рәсімінен өтеді.

 

15 тарау. Мемлекеттік мекеменің қайта ұйымдастыру және тарату шарттары

 

 1. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша жүргізіледі.

Мемлекеттік заңды тұлға заң актілерінде көзделген басқа да негіздер бойынша таратылады.

 1. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыруды және таратуды жергілікті атқарушы орган жүзеге асырады.
 2. Кредит берушілердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған таратылған мемлекеттік заңды тұлғаның мүлкін мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган қайта бөледі.
 3. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған, осы заңды тұлғаның мүлкін сату нәтижесінде алынған қаражатты қоса алғанда, таратылған мемлекеттік мекеменің ақшасы тиісті бюджеттің кірісіне есептеледі.

 

 

16 тарау. Мемлекеттік мекеменің филиалдары мен өкілдіктері туралы мәліметтер.

 

 1. Мемлекеттік мекеменің филиалдары мен өкілдіктері жоқ.

 

Мекеме басшысы ____________________________ ________________

Аты -жөні                                      қолы

 

 

 

 

Жаңалыктар